Negoci

Li agradaria vendre més sense augmentar els costos? Oferir un servei de qualitat? Reduir el cicle de venda-cobrament? Expandir el seu mercat potencial de clients?

El venedor que buscava

Dissenyem el seu comerç electrònic perquè funcioni amb els seus requisits. Pensem en el comprador des de l'inici del projecte, però sense oblidar el caràcter de la seva empresa.

La botiga de l'empresa

Perquè entenem que la botiga virtual s'ha d'incorporar a la seva empresa, proposem i creem els enllaços amb el seus sistemes de treball així com altres parts de la seva organització (magatzem, facturació, suport al client, transport, etc.). Sempre que sigui possible programem la botiga perquè s'integri als seus programes de gestió.

Seguretat i fiabilitat

Fem que comprar a la seva botiga online sigui una experiència segura per vostè i pel seus clients. Establim sistemes de pagament provats i fiables, que s'ajustin al que el consumidor desitja i al que vostè pot acceptar.

Extregui'n el màxim

L'ajudarem a prendre les decisions pròpies de la botiga virtual. Rebrà el nostre assessorament durant tot el projecte, i formarem les persones que gestionaran el seu comerç electrònic.

Adaptable i àgil

Podrà canviar fàcilment tots els aspectes comercials de la seva botiga. Tan senzill que: fer ofertes, variar preus, ampliar explicacions o adjuntar fotografies mai li haurà resultat tan àgil.

Compliment legal

Incorporem a la seva botiga virtual els requisits legals propis de les lleis aplicables al comerç electrònic, així com a la protecció de les dades dels seus clients i les de la seva empresa. Creem els textos i advertències legals exigits, i facilitem als seus clients les opcions de protecció de les dades que la llei demana.

Funcionalitat completa

Administrar les comandes rebudes, fer els albarans, enviar confirmacions d'enviament, missatges de seguiment, fer les factures, etc… Tot en un sol punt, i accessible via web.