Himin Solaica

Empresa dedicada a la instal•lació de parcs solars. Web creat a partir del gestor de continguts Drupal. Té una estructura ampla i profunda. El contingut i l'estructura es poden mostrar en diversos idiomes, incloent alfabets diferents del nostre. Els administradors del client poden editar les notícies (incloent contingut extern com pot ser vídeo, pdfs), els productes del seu catàleg, i els projectes que realitzen (incloent les fotografies i textos de cadascun d'ells).
Himinsolaica fou un projecte de lloc web ambiciós en dos sentits: per una banda calia dissenyar un lloc web que exposés els continguts en 4 idiomes, essent un d'ells en un alfabet diferent del llatí (concretament l'idioma búlgar, alfabet ciríl·lic); per altra banda, l'amplitud d'oferta comercial, financera i d'enginyeria de l'empresa obligava a desenvolupar un esquema de navegació que, bo i mantenint cada ítem correctament ubicat, permetés una navegació fàcil i intuïtiva. Es va escollir el gestor de continguts Drupal. Es va dissenyar un tema específic pel projecte i es va implementar en la maquetació del lloc web. Entre els diversos tipus de continguts gestionables pel client, hi havia els projectes, productes, novetats, destacats, notícies i pàgines. (aquest projecte es despublicà per indicació del client, consulteu-nos per més detalls)
Desenvolupament web himinsolaica.com amb gestió de continguts drupal - el nucli
Client: 
Himin Solaica
Població: 
Manresa (Bages)
Tecnología: 
Sistema de gestió de continguts: Drupal Base de dades: Mysql Llenguatge de programació: Php
Sector: 
Indústria
Serveis: