Com som?

Missió, Visió i Valors

La visió, missió i els valors d'el nucli són els pilars sobre els quals es fonamenta el creixement diari de l'empresa i expressen la manera de ser de tots els que d'una manera o altra en formen part.

Missió

Les tecnologies de la informació i la comunicació tenen en l’actualitat i mantindran en el futur un paper principal en la gestió de les empreses. L’aprofitament dels recursos d’internet serà clau per dur a terme cada cop més tasques comercials i de gestió. La manca d’atenció a la presència i activitat empresarial a través de les xarxes informàtiques pot esdevenir una limitació al creixement i una amenaça seriosa a mig termini per les empreses.

El nucli creu que les empreses requeriran serveis professionals de qualitat que els ajudin a conèixer, decidir i executar les millors estratègies empresarials per aprofitar les oportunitats que la tecnologia d’internet els pot oferir.

Fruit del coneixement de l’entorn tecnològic i social, i de la filosofia emprenedora de l’empresa, el nucli desenvolupa i comercialitza productes i serveis basats en internet, i pensats tant per al mercat empresarial com per a les persones.

El nostre mercat serà competitiu i dinàmic, apareixeran noves empreses i formes de competir respecte a l’oferiment d’aquest tipus de serveis. En aquest context, el nucli opta per diferenciar-se posant l’accent a oferir el millor assessorament i servei al client, essent fiables en els terminis d’execució, vinculant- se activament amb la comunitat, i creant una xarxa de clients-referenciadors clara i honesta.

Visió

La missió d’el nucli és esdevenir una empresa capdavantera pel que fa a l’aplicació de les tecnologies d’internet a les petites i mitjanes empreses, ajudant-les a extreure’n el màxim profit. Concretament, el nostre propòsit és aconseguir que les empreses a les quals servim tinguin una existència efectiva a internet, explotin racionalment els recursos que aquest mitjà els ofereix per les seves accions de màrqueting i de negoci, i prenguin sempre les millors opcions disponibles en els seus processos empresarials.

Alhora, el nucli té com a missió la creació de productes i serveis innovadors en el camp d’internet, específicament relacionats amb el comerç i el màrqueting electrònic.

Treballant per la nostra missió amb perseverança i il·lusió, i protegint l’estructura econòmica i financera de l’empresa, crearem valor pels clients, socis, treballadors i per la comunitat de la qual formem part.

Valors

Les persones que formem el nucli procedim d’experiències i interessos diferents, però compartim una mateixa manera d’entendre l’empresa que es fonamenta en els següents valors:
  • El servei als clients, que és la raó de ser del nostre treball.
  • L’estimació pel treball ben fet, com a font de dignitat i valor de les persones que treballem a l’empresa.
  • La responsabilitat individual de cadascú de nosaltres, que ens porta a vetllar sempre pels interessos de l’empresa.
  • La comunicació franca i clara entre totes les persones que formem part de l’empresa, que ens permet assolir conjuntament els objectius marcats.


  • La curiositat i interès permanent per aprendre i millorar. Compartir amb els companys i clients allò que aprenem ens fa créixer com a empresa.
  • La millora contínua dels productes, serveis i processos interns de l’empresa, com a via per aconseguir i mantenir un sistema d’alta qualitat.
  • L’arrelament a la comunitat i societat de la que formem part. Som sensibles respecte el que passa al nostre voltant i aportem el nostre gra de sorra per construir un entorn millor.


Desembre de 2008