Assertim

Realitzem el lloc web per l’empresa Assertim dedicada a la interpretació i mediació en llengua de signes catalana. El lloc web va ser construït en Drupal de manera que el client pot gestionar els apartats de memòria (actes on ha participat). Es va posar especial èmfasi en els criteris d’accessibilitat segons les directius del WCAG 2.0.
El projecte de lloc web per Assertim fou especial per la tipologia del públic al qual s'adreça. Per una banda, el lloc web ha de comunicar efectivament la conveniència de traduir i interpretar continguts en llengua de signes per a creadors i organitzadors d'actes. Per altra banda, el lloc web ha de ser exemplar pel que fa a la comunitat de persones parlants de llengua de signes. Es va cuidar especialment que els criteris d'accessibilitat segons l'estàndard WCAG 2.0 estiguessin recollits i implementats com a mínim fins a nivell AA, alguns foren implementats també a nivell AAA. El lloc es desenvolupà amb el sistema de gestió de continguts Drupal, que va permetre de crear una interfície personalitzada per l'actualització del lloc web per part del client.
Desenvolupament web assertim.cat amb gestió de continguts drupal - el nucli
Client: 
Judit Farrerons
Població: 
Vic (Osona)
Tecnología: 
Sistema de gestió de continguts: Drupal Base de dades: Mysql Llenguatge de programació: Php
Sector: 
Serveis, Formació
Serveis: